بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

کلمات کلیدی در سئو سایت

سئو سایت

کلمات کلیدی در سئو سایت :کلمات کلیدی در سئو سایت تاثیر زیادی دارد، موتور های جستجو اهمیت ویژه ای به کلمات کلیدی داده و سایت شما را بر اساس کلمات کلیدی که در سایت خود تعیین کرده اید رتبه بندی کرده و در نتایج جستجو نشان می دهند. این کلمات به عنوان شناسنامه سایت شما بوده و بر همین اساس ... ادامه مطلب »